ඕනම නෙට්වර්ක් එහෙකින් රු400ට අඩුවෙන් මාසෙටම Internet!!!අපි ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ නිකන්ම data කාඩ් එකක්නේ. ඒක දාල පැයක් යන්නත් කලින් mb ටික ඉවර වෙනවා. එත් පහල තියන විදියට package එකක් active කරගත්තනම් කරදරයක් නැතුව මාසෙම internet යන්න පුලුවන්. Youtube නම් හැබැයි 360p කොලිටි තමා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන මොකද ඒ කොලිටි එක තමා unlimited දෙන්නේ.

Hutch සිග්නල් හොදට තියෙන පැත්තකට නම් data වලට වෙනම හච් සිම් එකක් ගත්තත් පාඩු නෑ මොකද එයාලගේ 1200 ගානට full unlimited data පැකේඡ් එකක් තියෙන හනදා එක පාර ඒක දාගත්තනම් පහල තියන පැකේඡ් එක දාගන්න ඕනත් නෑ.


Dialog

Mobitel

Hutch

Airtel

Facebook,

WhatsApp &

YouTube

Facebook , Instagram, Twitter, Linkedin - Rs. 99 + tax

Facebook , FB Messenger,

Whatsapp & Youtube

Facebook , FB Messenger, Yotube , Whatsapp

FREE Data Bonus 2GB

(Anytime 4G Bonus : 1GBNight Bonus : 1GB)

 

Youtube Separate Package – Rs. 249 + tax

N/A

1.5 GB Anytime Data

Rs. 347
Inclusive of Taxes

Validity 30 Days

Rs. 348

(Rs.99+Rs.249) + Taxes

Validity 30 Days

Rs. 271
Inclusive of Taxes

Validity 30 Days

Rs. 344
Inclusive of Taxes

Validity 30 Days


Comments